понеделник, 21 февруари 2022 г.

ЗА КНЯЗ БОРИСОВАТА ГРАДИНА В СОФИЯ

 

Споделям тези размисли и поради натрупаните  впечатления чрез семеен имот, който обитаваме вече над 100 години, срещу самата градината (на „Евлоги Георгиев“, между „Гурко“ и „Венелин“).

Мисля, стана добре, че :

-          СО най-после (но вече преди 7 години (!)) възложи разработване на актуален подробен устройствен план на градината;

-          това се случи чрез конкурс и в приетото от СОС задание към бъдещия проект бяха препоръчани някои консенсусни базови постановки : акцент върху запазване на биоразнообразието, да не бъде допускано нито ново строителство на сгради, нито друго строителство, което би засегнало тревни площи и растителност и редица други;

-          авторите на спечелилия проект  (арх. Ковачев, л.арх. Шаламанов, инж. Топлийски, инж. Златанов и др.) притежават завоюван висок професионален авторитет. 

Може да бъде поспорено (въпреки, че мнозина счетоха това за основно достойнство) дали е добре, че спечели „максимално консервативният“ проект .

Но, категорично не е добре, че:

-          разработването на проекта стартира преди окончателно фиксиране на собствеността върху всички терени в обхвата, особено, при публично лансирани съмнения относно законосъобразността на придобиване на някои от тях. Въпреки малката част от територията, спорното (доказано или не) е повод за силно публично раздуване на проблема, отнасяйки го и  към  „знакови фигури от тъмните години на управлението“;

o   Допълнителен коментар:  постановките на един одобрен ПУП следва да бъдат еднакво валидни за всички видове собственост, което предполага последните да бъдат третирани равностойно. След  възстановяването на частната собственост у нас, все още силно присъстващия пост-тоталитарен рефлекс продължава да насажда априори публично негативно отношение към частния собственик (поради действия на част от „новите частници“ това, разбира се,  има своите основания). Но (!) - спазването на законността от всички участници и главно възможностите за контрол при реализирането, свежда до минимум възможността за отклонения от приетия план. Радикалното решение за елиминиране на частната собственост (ерго, предумишлено очакваните престъпни частни действия) считам за проява на силно ретрограден манталитет. Публично неприемливи действия в нашата реалност могат да бъдат очаквани еднакво от всички – и частен собственик и Община и Държава ...

-          беше препоръчано паркингите, обслужващи автомобилния достъп до функциите в градината да бъдат търсени извън нея (на практика се налага забрана за автомобилен достъп до терена на градината), но контактните територии останаха извън обхвата на възложения проект (вж. по-долу);

-          идеологическият казус, който поставя изграденият през 1956 г. архитектурно-скулптурен ансамбъл „Братска могила“ („исторически войнишки паметник“?), щастливо реализиран при едни коренно различни условия като пропагандна градоустройствена доминанта, „композиционно завършващата оригиналната парковата композиция от 30-те години“, остава извън днешната дискусия, под съмнителната закрила на своя статут на част от Резерват на градинското парково изкуство, по решение на МС от 1988 г. (!!!). Статуквото по този въпрос следва решително да бъде преосмислено !

 

Извън бегло маркираните размисли по-горе, мисля, че високопрофесионално и съвестно представената разработка е белязана от един основен недостатък, който е достатъчен да характеризира цялостните предвиждания на проекта за ПУП като съмнително пригодни.

Ето какво имам предвид :

Княз Борисовата градина възниква първоначално като разсадник (пепиниера, обслужваща и софиянци), но се оформя като публичен парк, обогатен последователно с Рибното и Голямото езеро (Ариана), Астрономическата обсерватория, Духовната академия (арх. Грюнангер !). Впоследствие възниква традицията на паметници на бележитите българи, но се полагат и основите на спортно-рекреативни функции – игрища на гимнастическо дружество Юнак, футболните клубова Левски и А.С.23, колодрум (1931), тенис кортове, лятна къпалня (1939). Заключителният етап на функционално пренасищане се случва през социализма (арх. Сугарев): Национален стадион „Васил Левски (1953, сериозно разширен през 70-те), стадион Дружба, комплекс Българска армия, Ловният парк, конна база, редица атракциони и много други ...

В настоящият момент проектантите регистрират силно развитото функционално разнообразие на територията и формулират принципната постановка на новия ПУП – „да бъдат подобрени експлоатационните характеристики на съществуващите обекти“.

Точно тук аз имам съществени съмнения:

-          Не виждам реалистично решение в ПУП-а за продължаване на непълноценното съществуване на това място на национален футболен стадион – аргументите надхвърлят многократно формàта на настоящите размисли, но ме учудва изоставянето на казуса извън текущата дискусия;

-          В немалка степен същото се отнася и към останалите основни обекти, свързано основно с присъщия автомобилен достъп до предложените масови събития. Проектантите много скромно са маркирали собствените си опасения : предлагат „известен брой паркоместа (!)“ и пълна безпомощност в текстовата забележката към проекта : „необходимо е спазване на нормативните изисквания на Наредба 2 КТС относно паркирането и да се търси възможност за тяхното реализиране (!!!)“.

Във въвеждащото изречение на моето становище вече споделих, че този крупен функционален проблем наблюдавам битово лично от дълги десетилетия. Което ми дава основание на бъда дълбоко загрижен...

И последно. Нямам аргументи, дали това пречи, но не считам и че помага : градината, въпреки битността си на интегрално цяло, попада едновременно в три различни административни района на Столицата. Мисля, че би било полезно проучването на едно изменение на Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове (1995 г.) за обособяване на цялата територията на Княз Борисовата градина само в един район (вероятно р-н Средец).

                                                                                                                                                                        

 © арх. Илиян Николов


понеделник, 6 декември 2021 г.

ОТНОВО ЗА ЦЕНТРАЛНИТЕ СОФИЙСКИ ХАЛИ

 

Културната стойност на сградата на Централни софийски хали и нейната функция на „покрит пазар“ са безспорни и потвърдени чрез обявяването им за „паметник на културата“ още през 1955 г. Впечатляващо е местоположението на Халите в сърцето на Столицата – в рамките на археологическия резерват, върху трасето на крепостната стена на Улпиа Сердика.

Отчитайки проверените от времето качества на сградата и нейния автор, навръх 110 годишнината от реализацията, искам да напомня любопитното, че арх. Наум Торбов започва работа по този проект на 28 годишна възраст,  само четири години след като се е дипломирал (в  Националното училище по архитектура в Букурещ, дотогава произвело само 5-6 випуска архитекти) и приключва строежа в рамките на две години.

След над 75 години функциониране и няколко претърпени преустройства (изглежда най-значителното – след бомбардировките от IIСВ) през 1988 г., по време на настъпилата разруха довела до падането на Народната република, Халите бяха трайно затворени.

Затова десетина години по-късно, появата на спасителен инвеститор предлагащ ревитализация на сградата и нейната функция беше посрещнато в Столичната община с голям ентусиазъм. Това беше израелската компания „Ащром“, впоследствие свързана и с постояването на Mall of Sofiа, на бул. „Стамболийски“, сградата на британското посолство на ул. „Московска“ и с придобиването на незастроения терен до Руската църква на бул. „Цар Освободител“.

По това време аз работех като Началник на Управление архитектура и градоустройство (УАГ) на Столичната Община, като съгласно действащия тогава ЗТСУ изпълнявах по-голямата част от днешните функции на Главен архитект на София. Тогава, по решение на Столичният общински съвет (СОС), за преустройството на сградата беше образувано акционерно дружество „Централни хали“, между Ашром (75% от капитала, съответстващ на стойността на инвестицията) и Столична Община (25% от капитала, съответстващ на стойността на земята и сградата), а аз бях назначен за представляващ Общината в борда на директорите на това дружество. След съответните усилия, обновените Хали бяха върнати на Столицата през пролетта на 2000 г. и в паметта на софиянци остана спомен за една успешна реализация. Архитектурният проект за преустройството получи национално и международно признание.

Какво доведе до тази успешна стъпка, с вече около 25 годишна давност ? Бих споменал поне четири благоприятни обстоятелства :

-          Появи се стойностен чуждестранен инвеститор (който се доказа и с другата си дейност у нас) с респект към българската страна и историческия контекст на мястото, с готов нов концептуален проект за поливалентно покрито тържище - „хали“ (предварително харесан от всички и впоследствие доразвит от българският проектантски екип) и управленска концепция за съвместно функциониране на различни български търговци, доближаваща модела на оригинала;

-          Инициативата беше еднозначно и категорично подкрепена едновременно от Столичния общински съвет (Антоан Николов) и администрацията на Кмета на София (Стефан Софиянски);

-          Беше проведен своеобразен „кастинг“ и Дружеството възложи разработването и реализирането на инвестиционния проект за преустройството на безапелационно одобреният от всички проектантски екип начело с арх. Константин Антонов и арх. Христо Ганчев – колеги с доказан авторитет и опит, вкл. и в боравенето със значителни културно-исторически паметници;

-          Беше осъществена колегиална връзка между основните представители на участващите институции, които бидеейки на едно мнение работеха сплотено в една посока : Министерство на културата (арх. Емма Москова), НИПК (арх. Людмила Маркова), Главен архитект на София (арх. Стоян Янев), УАГ (арх. Илиян Николов), ДНСК (инж. Светлана Гебрева).

Междувременно, политико-урбанистичните заигравки с терена до Руската църква (още от времето на Народната република), неочаквано косвено се свързаха и със съдбата на Халите. През 2010-та СОС замени дяловете на Общината в „Централни хали“ АД срещу собствеността на „градинката“ на бул. „Цар Освободител“ и превърна Ащром в   единствен собственик на Халите (вносители на решението в СОС: ГЕРБ, Атака). 

В сегашния момент, по обективни (пандемия) или други причини, възприетият от Аштром модел на функциониране на Халите не издържà и някога желаният чуждестранен партньор на Общината публично обяви желание да се раздели със собствеността. Това създаде напрежение с отворен финал и постави редица въпроси, от които ще откроя само четири:

-           Посоченият за евентуален нов собственик на Халите - „Кауфланд“ предполага различен от исторически наложилият се модел на ползване на сградата от широк кръг, преобладаващо проспериращи български търговци, обединени в широкоформатно тържище;

-          Група консолидирани експерти използват ситуацията за да предложат публично радикална промяна на исторически наложилата се форма на функциониране на сградата, което налива допълнително масло в огъня;

-          „Кауфланд“ възложи на свой проектант разработване на нов инвестиционен проект - публично критикуван от авторите на предходния успешен проект, по което липсва ясно артикулиран дебат;

-          Съгласуващите и одобряващи органи изразяват колебливи становища по предварително представените идеи или все още мълчат: Столична Община/Главен архитект на София, МК/НИНКН, като ситуацията изначално е белязана с ниско обществено доверие към споменатите инстанции.

Моето убеждение днес е, че Столичната община и Министерството на културата следва да споделят подходящ устойчив механизъм за подкрепа на собственика на Халите Аштром (логистична и финансова), който да го отклони от вече демонстрираните намерения.

Теоретично погледнато,  в тази ситуация, силна консолидираща позиция би могъл да  заеме Съюза на архитектите в България. Бързам да отбележа, че разрешаването на поставения казус, въобще не е работа на Камарата на архитектите (която и без това, от момента на своето възникване се занимава с най-голямо желание с дейности, които не са ѝ базово присъщи).

Но, за съжаление, консолидиращият опит, който САБ придоби по време на своето съществуване, е свързан основно с практиките от тоталитарния период, чиито израз продължава и до днес. В днешната дейност на Съюза все още не е установен демократичен метод за взимане и изразяване на прието от мнозинството авторитетно професионално мнение, за да бъде преодоляно  установеното ниско обществено доверие в него.

Следователно - остават индивидуалните мнения. Аз изразих своето.

© арх. Илиян Николов

понеделник, 15 юни 2020 г.

ЗА ЧЕСТТА НА ЕДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
(по повод „Още за Паметника на Червената армия в София“, 08.07.2019 г.)


10.08.2019. Проф. д-р арх. Тодор Булев* до арх. Илиян Николов :

Уважавам Вашите политически пристрастия, но явно е, че по засегнатата тема обществото е разделено. Вашата гледна точка не е общоприета, а само една от възможните. Според мен, точно Вашето желание да я наложите като единствено правилна може да се разглежда като „посттоталитарен синдром"; и докато липсва обществен и професионален консенсус, аз считам, че, като ръководител на САБ, трябва да се въздържам от публично изявено лично мнение, още по-малко – идейно-политически оцветено. Вашата гледна точка, която е точно обратната (т.е. че мога да популяризирам личната си гледна точка), ми импонира, но е твърде оспорима. По мое мнение, в момента е неуместно да разгръщаме политически и идеологически оцветена дискусия на страниците на „Български архитект". Затова, бих Ви помолил, да публикувате на сайта ни. Ако все пак настоявате, ще го публикуваме в следващия брой.** (курсив мой – Ил.Н.)

11.08.2019. арх. Илиян Николов до проф. д-р арх. Тодор Булев :

Много благодаря за персонално изпратеното ми Ваше становище по повдигнатия на страниците на Бюлетина въпрос, което, като пример за истинска готовност за диалог,  оценявам високо !
Следвайки дословно логиката на Вашето изложение, не мога да не се съглася, че по засегнатата тема, действително обществото е разделено – и точно поради това, демократичния плурализъм изисква, щом изданието на една професионална общност в страната засяга една противоречива тема по един начин, да бъде коректна и да публикува и други (вкл. и „точно обратни“) становища. Не мога да се въздържа да отбележа, че точно като Председател на УС, не би било допустимо да се възпротивявате на изразяването и на различни мнения, щом те съществуват в колегията.

Ако считате, че не би било уместно да бъде разгръщана политически и идеологически оцветена дискусия на страниците на „Български архитект“ -  то тогава преди всичко, трябваше да се въздържите от вече публикувания в Бюлетина материал, който съдържа ясно артикулирани политически и идеологически оцветени мнения, което само по себе си, както сам се уверявате, придизвиква напълно законосъобразно и ответна реакция.
Общо погледнато, не разбирам как правите разлика между моето (дискусионно за Вас – дали да бъде публикувано или не) мнение от мнението, напр.,  на колегата Станишев – нима имате някакви аргументи за да обявите моята гледна точка за едно лично мнение, а неговата гледна точка за израз на общоприето мнение ?

Мисля, че е непочтено пред архитектурната ни колегия, когато се засегне една спорна тема ( а в случая темата е не (само и) толкова архитектурно-художествена, а преди всичко - силно политизирана) да не бъдат равнопоставено отразени различни гледни точки по въпроса – на същото място и по същия начин. Аз искрено вярвам, че точно това ще доведе, в крайна сметка, до формирането на едно действително общоприето мнение – всъщност, точно това е механизмът, колкото и уязвим да е , на демокрацията.  В противен случай, темата остава представена едностранчиво и тенденциозно – и поради това - най малко подхожда на времето в което ни се иска да живеем и ние пълноценно !

В заключение  - не аз се опитвам да налагам някакво лично, „необщоприето“ мнение. Аз само отговарям на неприемливия начин, по който е публикувано друго мнение, което аз искам да стане ясно, че не ситам за „общоприето“.

Духът е пуснат от бутилката, арх. Булев. Когато веднъж сте го направили, следва да имате смелостта да продължите и по-нататък. От тази гледна точка да! настоявам да публикувате и моето мнение! (курсив мой – Ил.Н.)

С уважение и искрена подкрепа в трудната Ви задача (както през всичките години на нашето познанство).
-------------------------------------
* арх. Булев е Председател на УС на Съюза на архитектите в България
** Въпреки декларацията на арх. Булев материалът не беше публикуван на страниците на Информационния бюлетин „Български архитект“.


неделя, 14 юли 2019 г.

ОЩЕ ЗА ПАМЕТНИКА НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ В СОФИЯ(относно материалите публикувани в бр.6/30.06.2019 
на ИБ „Български архитект”)

арх. Илиян П. Николов *

Не съм съгласен с твърдението, че Червената армия (преименувана на Съветска армия след 1948 г), освен окупационна сила, „в контекста на 2-та Световна война е неизбежно и освободителна сила” (арх. Станишев).

Защото главното противопоставяне през 20 век (приложимо за България, освен другите разновидности по света) не е  „нацизъм срещу анти-нацизъм”, а „демокрация срещу тоталитаризъм”. Социализмът в СССР (принадлежащ към групата на тоталитарните режими и равнопоставен пример на стряскащо реално социално инженерство) не го прави смислово различен от германския национал-социализъм. Фактът, че двете тоталитарни системи (съветската и германската)  се оказват смъртни врагове и едната (съветската), впоследствие, се явява исторически победител ведно със световните демократични сили (великият исторически компромис на 20-в**) не следва да променя истинската същност на СССР и неговата Червена армия (ЧА). Освобождаването на Европа от нацизма, което сега честваме на 09 май и което се свързва с ренесанса на европейската демокрация се случва в „Западна Европа“ с намесата на демократичните съюзници. „Освобождаването от нацизма” на „Източна Европа“, постигнато от Съветската армия има за цел не тържество на демокрацията (с която СССР няма нищо общо), а приобщаването на „освободените страни” (в т.ч. България) към съветската разновидност на тоталитарния социализъм. И в този процес цинично се разиграва лъжата, че всичко се случва по волята на народа. Точно тази същност е въплатена в паметника на ЧА в София и точно това го прави смислово различен от паметника на ЧА във Виена (където историческия контекст, в крайна сметка е различен), търпимостта към който непрекъснато ни сочат, като пример на „цивилизовано отношение“.

Да посоча ясно какво се случва у нас с пристигането на ЧА : от съюзник на Национал-социалистическа Германия, България, запазила до този момент своята политическа и културна автономия, вкл. разширила територията си, приела определен контингент германски военни сили, които се държат тук като представители на съюзник, с известна обвързаност на българския стопанския живот с германската военната доктрина, но при категоричния отказ за изпращане на български войски на Източния фронт (!), или за депортиране на българските евреи в германските лагери за унищожение (!)  - недвусмислени доказателства за проявено ниво на национално достойнство ... се превръща в плътен сателит на СССР (състояние достигнало до прага на буквалното ѝ обявяване за съветска република), чиято ЧА се държи у нас като окупатор, явявайки се гарант за насилствена пълна смяна на политическата система, като страната ни става насилствено жертва на широкомащабно физическо унищожение по „класов признак“ – елемент от тотално културно и морално пречупване на нацията по посока на социалистическата утопия, чиито ефект отчитаме и до днес.

Не съм съгласен и с твърдението, че не трябва да разрушаваме паметници, „заблуждавайки се, че така ще изтрием страници от собствената си история“ (арх. Булев).

Защото заслужава да бъдат издигани паметници в прослава и памет за исторически събития и явления, възприемани от по-голямата част от обществото с положителен знак – за щастие у нас има такива примери. И обратно : когато паметникът изразява в пропаганден стил некоректно историческо тълкуване, което изкривява  истината и целѝ неверни обществени внушения – съществуването му не може да бъде подкрепяно. Разрушаването на такъв „паметник” действително би изтрило страница от историята – срамната страница на самото му построяване ! ***

Не съм съгласен и с поставения риторичен въпрос „Защо Председателят на Камарата, който олицетворява общността, се ангажира публично с така изразената, но не и общоприета идейно-политическа позиция и доколко това е съвместимо с функциите му в тази общност” (арх. Булев).

Защото в демократични условия, да очакваш израз на „общоприета идейно-политическа позиция” на цяла една общност е опасен посттоталитарен рецидив. В такива условия, всеки избран за временен лидер на една демократична общност има право да изразява собствените си виждания, стига да не ангажира с тях цялата общност – какъвто смятам че е настоящия случай.

И накрая - напълно съм съгласен с твърдението, че направеното конкретно предложение с Националния герб върху съществуващия постамент, в художествен аспект, представлява „радикален кич с привкус на македонски напън” (арх. Станишев).

© арх. Илиян Николов


София, 08.07.2019 г.

-----------------

* В периода 1990-2002, бях избиран четири пъти за член на УС на САБ, вкл. и за Зам.- Председател на УС.

** И до днес е валидна инерцията от големият компромис, който „Западните демокрации“ правят чрез реализирането на „съюзническата схема“ със СССР по време на 2СВ, възоснова на която, самите те спомагат за степен на търпимост към „съветския социализъм“ за разлика от категоричното заклеймяване на „национал-социализма“ и „фашизма“

*** Паметникът на СА в София далеч не е едиственият пример в това отношение

петък, 20 ноември 2015 г.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ПОДАДЕ ОСТАВКА


Главният архитект подаде оставка !
Да живее Главният архитект !

Без съмнение, очакването е новият главен архитект да бъде енергично отдаден на интересите на любимия си град авторитетен, отличен специалист, обладан от високоморален и независим дух, с визия за бъдещата си екипна дейност наложена чрез честен общински конкурс. 

Но за да видим истинска промяна, радостта от смяната на личността на главния архитект трябва да бъде незначителна в сравнение с готовността за премахване на системните грешки в градското устройствено планиране и изграждане.

И да се борим за това като професионалисти и членове на гражданското общество, а не безмислено да изискваме или обречено да очакваме, промяната да бъде извършена само от новия главен архитект.

Една системна грешка.
Гражданското общество не оползотворява дадената му законова възможност да  влияе върху устройствените решения и инвестиционните намерения по силата на общественото обсъждане. 

От една страна, у голяма част от хората доминира измамното съмнение в силата на гражданското общество, което ги оставя пасивни. 

От друга страна, също голяма част от хората се проявяват некомпетентно, поради липсата на общественодостъпна професионална критика, която да стимулира общественото мнение. Беглите опити за архитектурна критика днес се свеждат до неаргументирани декларации по формулата „това ми харесва – това не ми харесва“, но даже и като такива остават почти изцяло вътре в професионалната среда. Както и изданието на САБ списание „Архитектура“, което въпреки всички предпоставки не може да намери истинското си място и днес се занимава с дизайна на кориците си повече, отколкото със съдържанието между тях.

Във вакуума от активно и компетентно обществено мнение място заемат досадни лъжеспециалисти, превърнали се в постоянно присъствие на обществените обсъждания, които обикновено подменят същността на дискусиите с никому ненужна дървена философия. 

По този начин инструмента на общественото обсъждане не може да се прояви нито като надежден поддръжник, нито като надежден коректив на дейността на главния архитект.

Друга системна грешка.
Главният архитект на града се изживява и действа и като главен проектант на града.

Устройственото планиране (Общия и подробните устройствени планове) и инвестиционното изграждане на града, в цялата си сложност, са колективна, екипна дейност. 

Принципът на колективността в планирането следва да бъде въплътен в тотална по обхватобщинска конкурсна дейност.

Тук мимоходом следва да бъде отбелязана претенцията към решително повишаване на качеството на конкурсните програми и на изискванията към състава и дейността на журитата. За съжаление ЗОП не отговаря на архитектурната спецификата и затова следва да бъде наложена идеята за нов Закон за архитектурата, чрез който адекватно да бъде уредено и конкурсното дело.  

Принципът на колективността трябва да бъде отнесен и към Общинския експертен съвет, който от невзрачен чиновнически състав, удобен за служебно ползване,  следва да прерасне във високоуважаван персонално известен на обществото екип от авторитетни и независими специалисти, който също да се проявява като надежден поддръжник или надежден коректив на дейността на главния архитект.

В тази връзка се нареждат обществените претенции и за организацията на дейността на самото Направление архитектура и градоустройство, което е служебно подчинено на главния архитект.

Заключение.
Само подкрепян от компетентно формирано и подходящо изразено обществено мнениеи подкрепян от авторитетен професионален общински съвет или респективно принуден да се съобразява с компетентен обществен натиск или несъгласието на общинския съвет, потопен в добре организирана тотална общинска конкурсна дейност, въплъщаваща колективната професионална мощ, главният архитект от посттоталитарния „устройствен бащица“ ще се превърне в креативен модерен устройствен мениджър на града. 

© арх. Илиян П. Николов


2015.11.20.

петък, 3 април 2015 г.

СЪЮЗЪТ НА АРХИТЕКТИТЕ НЕВЗРАЧНО ОТБЕЛЯЗА СВОЯ САМОСТОЯТЕЛЕН ПОЛОВИН ВЕК

Петнадесет години след Освобождението, архитектите и инженерите в България се обединяват в професионална организация - Българско инженерно-архитектско дружество (БИАД - 1883). Девети септември заварва организацията вече като Съюз на българските инженери и архитекти (СБИА - 1937) и включвайки и други организации скоро я префасонира в Научно-технически съюзи (НТС – 1949). През годините на относителното духовно разведряване в народната република архитектите се отделят в самостоятелен Съюз на архитектите в България (САБ -1965). Това означава вече общо 122 години съществуване на професионална организация на архитектите в страната.

Дружествената/съюзната дейност на българските архитекти от периода до девети септември (шест десетилетия), въпреки нейното достойно и стойностно ниво, не е особено популярна сред сегашните професионални среди. Изглежда в днешната памет е останало само слабо ехо от подвига по построяването на Дружествения дом на ул. „Раковски” в София - дом, който сегашната архитектурна колегия не припознава вече и като свой. Може би, защото междувременно свикна със завзетия през соца имот на „Кракра” 11, който по чудо не промени собствеността си в новите времена. (Творческият център „Свети Кирик” се оказа с по-различна съдба).

Съюзната дейност от следващия период – този до десети ноември (по-кратък – няма и пет десетилетия) – е избирателно тълкувана, като не успя да получи по-ясна оценка и до днес. Аз самият, по време на Общото събрание отбелязало 45-годишнината на САБ, бях инициатор за поставяне на този важен въпрос, но отчетох едновременно желязната съпротива на тези, които считат че такава оценка не следва да се прави и пълната апатия на онези, които биха счели, че такава оценка е необходима и полезна.

Съюзната дейност от периода след десети ноември (неусетно нараснал вече на две десетилетия и половина) остава по-скоро злободневна, поради недостатъчната историческа дистанция, но очевидно е повлияна основно от липсата на оценка на дейността през периода непосредствено преди това.

Мисля, че 50-годишнината на самостоятелния съюз, отбелязана тези дни, премина по-отчетливо невзрачно и от 45-годишнината. Може би, защото беше направен опит за публичност, който прозвуча учудващо непрофесионално и нещастно.

Основното в замисъла за честването е било експониране на постиженията на българската архитектура от изминалия половин век в публичното пространство на столицата. Великолепен замисъл, около който е могло да бъде свършена много полезна работа. Но нищо подобно не се случи. Поради отчайващо хилава подготовка. Най-важното – въпреки появата си, експозицията беше крайно непредставителна – главно поради отсъствието на важни за националната архитектура произведения от въпросния период.

Даже ни бих го споменал, но все пак отчитам новоучредения съюзен приз „Архитектон” като  върхът на пародията.

Затова искам да направя предложение към УС на САБ - да възприеме два приоритета на следващата си дейност, с малката надежда, че нещо от това може реално да се случи :

-          1. УС НА САБ ДА ПРИЕМЕ ЗА СВОЙ ВРЕМЕНЕН ПРИОРИТЕТ : ОРГАНИЗИРАНЕ НА АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ПРЕЗ ТОТАЛИТАРНИЯ ПЕРИОД 1966-1990. 

Нека да бъде направен опит за посочване, както на достойните страни на тази дейност, така и на недостойните, които да бъдат порицани. Така ще бъде затворена тази важна страница от историята на съюзната дейност и колегията ще може много по-уверено да продължи пътя си напред.
 
-          2. УС НА САБ ДА ПРИЕМЕ ЗА СВОЙ ПОСТОЯНЕН ПРИОРИТЕТ :  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА АРХИТЕКТУРАТА, СЪЧЕТАНО С НАГРАДАТА „АРХИТЕКТОН”.

Ето как си представям  най-общо организацията на ПРЕГЛЕДА:

ПРЕГЛЕДЪТ на архитектурата да обхваща произведения в ТРИ ОБЛАСТИ : 1. влезли в експлоатация архитектурни реализации, 2. приети със заповед устройствени проекти, 3. публикувани текстове на архитектурна тематика. Произведенията да бъдат свързани с избрана периодичност – било една, било две години.

ПРЕГЛЕДЪТ на архитектурата да бъде организиран на ДВЕ НИВА : 1. Зонални прегледи на архитектурата (ЗПА), 2. Национален преглед на архитектурата (НПА). Националният преглед да обединява най-добрите произведения от зоналните прегледи.

Най-добрите участници в ПРЕГЛЕДА да бъдат избирани за ЛАУРЕАТИ, съгласно съответен регламент, включващ достойна парична награда. ЦЕРЕМОНИЯТА по връчване на наградите на лауреатите да бъде специално режисирана и отразявана от масовите медии, за да се превърне постепенно в израз на истинско културно събитие от най-високо значение.

Подборът на произведенията и изборът на лауреатите да се извършва единствено в името на най-високи критерии от НОМИНАЦИОННА КОЛЕГИЯ (НК). НК да обхваща голям брой експерти и интелектуалци с отношение към архитектурата (например равнопоставени 100 души или повече), чиито състав да бъде поддържан съгласно съответен регламент. Номинационните колегии да бъдат, съответно: 1. Зонални номинационни комисии (ЗНК) и 2. Национална номинационна комисия (ННК).

Участието във всяка от областите на ПРЕГЛЕДА да не се влияе изцяло от инициативността на авторите, а чрез регламентиран допълнителен подбор на произведения да бъде осигурена съответната представителност. Допълнителният подбор да става по инициатива на номинационните комисии.

Да бъде намерен механизъм за подпомагане и поддържане на професионалната архитектурна критика. ПРЕГЛЕДЪТ на архитектурата да бъде съпътстван от провеждане на теоретични конференции с цел обобщаване на състоянието на явленията свързани с архитектурата. Конференциите да  се организират на зонално и национално ниво. Дейността на професионалното издание на САБ - списание „Архитектура” да бъде пряко свързана с ПРЕГЛЕДА.

УС на САБ да намери начин за партниране с държавата, общините, различни спонсори за всяческо подпомагане на осъществяването и постепенното утвърждаване на ПРЕГЛЕДА.

Ползотворна и успешна работа, колеги !

© арх. Илиян П. Николов


03.04.2015.

петък, 20 февруари 2015 г.

ОЩЕ ЗА ПАМЕТНИКА ПРЕД НДК

Операцията НДК (1978-1981, Ал. Баров, А. Агура, В. Атанасова, В. Старчев) е най-значителната градоустройствена и архитектурно-монументална реализация в София от времето на зрелия социализъм *.

Функционалният замисъл е сдобиване на Столицата с културен и конгресен център. В сравнение, например, с появилия се малко преди това (1977) и сходен по функции Център „Жорж Помпиду (Бобур)” в Париж - нашият вариант е архитектурен израз на липсата на реална демократичност при соца, на формална показност без връзка с реалните културни достижения на обществото. Това заключение е ясно отбелязано по неофициалния, но характерен за времето начин, от голяма част от обществото веднага след появата на обекта. 

Сградата, пространството около нея с парка, водните каскади и пилоните, както и паметника са обвързани семантично, стилово и композиционно в едно цяло **. Някои от резултатите произтекли от реализацията на това цяло са положителни – например успешното обживяване на мястото и вписването му в развиващия се градски живот. Или ползата от смелото комуникационно решение в тази централна част на града. Конкретно за основната сграда и за околното пространство може да бъде разсъждавано отделно, но това не е тема на сегашното изложение.

От цялото, най-естествено спорен е паметникът „1300 години България” ***. Защото при него господстват сложните, трудни за точен словесен изказ и съответно предполагащи усложнения при противопоставяне на тезите,  изразни средства на монументалното изкуство : 

 От една страна може да се спори за формата. По този въпрос, основен критерии, колкото и евентуално разумни доводи да могат да бъдат приведени за и против е „харесва ми или не ми харесва”. За да проработи този критерии у оценяващия трябва да е постигнато достатъчно (минимум) ниво на култура, защото в противен случай оценката на формата се влияе от случайни фактори – например от политическата лоялност или друго. По мое впечатление формата на паметника остана нехаресвана. И не само от Тодор Живков, с чието отношение към паметника днес доста охотно се кокетира. Вероятно поради големите физически размери, излъчващото се безпокойство, грубостта, дори агресивността на силуета. С една дума : резултатът е една преднамерено маниерна форма, отговаряща на обърканите усещания за момента, родена от голямо желание за оргиналност, свързано вероятно с голямото значение, което се е придавало на този паметник и въобще на цялата композиция. Всичко води до въплътено внушение за неустановеност и предизвиква съмнения.

 От друга страна може да се спори за семантиката. Както много други начинания от това време и построяването на НДК, това показва и името на паметника, е вдъхновено от 1300-годишнина от създаването на България. Момента е находчиво и безпощадно използван от режима за да бъде представена темата „минало-настояще-бъдеще” в следния контекст: социалистическото настояще и бъдеще на държавата е триумфален завършек на един над-хилядолетен, подготвителен именно за това настояще, исторически период. В паметника това най ясно е изразено чрез темата за „съзидателят” – в случая, разбира се - обикновеният работник, представителят на работническата класа – големият творец на историята, основният съзидател, който успява да се разгърне, виждате ли, окончателно и триумфално именно в епохата на социализма ... Е, допълнително са вмъкнати темата за книжовниците и темата за преклонението към жертвите на историята, които теми присъстваха формално в соца но нямаха особено значение в реалния живот. А „крилото символизиращо полет” звучи направо цинично за едно общество, в което всички крила съзнателно се подрязваха ... Да не забравим и цитатите на Левски и Ботев, личности припознати от режима след съответната соц-преработка и използвани тук с характерната за режима безскрупулност ... С една дума: паметникът се вписва категорично в контекста на пропагандното соц-изкуство и да се говори, че е извън този контекст и бил разглеждал политически неутрално темата за хилядолетната ни държава е една явна спекулация, която не прави чест на използващите я.

Не без значение е поне беглия поглед върху творчеството и личността на автора. Извън личното ми отношение ****, следва да припомня, че паметникът е създаден заедно с други монументални произведения в период бележещ голяма творческа активност на автора (Паметник на Брежнев, София, 1981, Пано Раждането на Партията, Бузлуджа, 1981, Паметник на Съпротивата, Бургас, 1981, Паметник на Георги Димитров, Варна, 1982, Паметник на Георги Димитров, Будапеща, 1983,). Период, заключен между получаване на Димитровска награда (1980) и присъждане на звание Народен художник (1986). Това бегло припомняне илюстрира не толкова смисловите доминанти в областта на монументалнато изкуство по онова време, а показва най-вече контекста на едно творчеството, част от което е и паметникът.

На базата на споделеното по-горе мога да заключа така : Паметникът „1300 години България” е композиционно обвързано с елементите на комплекса на НДК маниерно произведение на монументалния синтез, с ясно изразена пропагандно-социалистическа семантика, в областта на която авторът е признато изявен творец.

Аз не свързвам подобно определение с еднозначно негативна оценка. Всичко има своята добра и лоша страна. Еднозначно лоша е лъжата, опита за подмяна, нагона на черното да казваш бяло, което ръководи някои у нас и днес. А отношението към паметника през обърканите десетилетия на идеологически обрат *****, довело до сегашното му физическо състояние, е напълно логично, погледнато от позицията на горното  определение. И хората от които разрешението на проблема е зависело доскоро съвсем не са лумпени, както ги определя на едно място авторът на паметника, а просто не са били готови да приложат радикално решение, подложени на натиск в противоположни посоки.

Ако се обединим около подобно мислене, ако то може да бъде подкрепено и от създателите, вероятно заедно бихме намерили спокойно и правилния път за разрешаване на проблема, например :

Вариант първи : паметникът да бъде премахнат ******. Не съм съгласен с тези, които от някакъв собствен високоморален пиадестал ни поучават, че културата изисква само съзидание и запазване на всичко създадено като документ на времето, а всяко разрушаване е равносилно на варварство. Например арх. Лило Попов вярва, че ако бяха ръководени от подобно разбиране, французите на „следващия след еуфоричния ден на революцията” не биха съборили Бастилията. Не, колега Попов – разрушаването на Бастилията е не толкова конкретен физически акт, а кристализирала метафора на цялата революция. Без това разрушаване, революцията нямаше да бъде същата в съзнанието на човечеството. Днес никому не би било необходимо в Париж да се мъдри запазената крепост/затвор, за да напомня за ненавистния феодален абсолютизъм. Народите добре помнят историята си и има много начини за това. Историческите триумфи следва да бъдат материално изразени за да вдъхновяват ежедневно и в бъдещето. Историческите падения не трябва да се забравят, но за това не е необходимо да бъдат запазвани и поддържани разни материални плашила, свързани с тях. Например у нас - не забелязваш ли как едни политически сили фетишизират и използват и днес паметника на червената армия (и не само). А този паметник вече можеше да го няма, както, слава богу, го няма мавзолеят. А представяш ли си как щеше да бъде използван бившия площад 9-ти септември, ако мавзолеят беше още там, пък макар и някак „пресемантиран”. Подобен, за щастие вече невъзможен сценарий, „по-културно” ли ти звучи, Лило ?

Аз не съм против премахването на паметника пред НДК, каквото е и решението на Сторичния общински съвет. Преди време, в радиодискусия с участието на колегите Агура и Диков, аз самият изразих мнението, че проблемът с паметника е главно семантичен и идеологически и следва да бъде разрешен не с експертни, а с политически средства – т.е. в един или друг смисъл, но с решение на мнозинство в столичното политическо представителство -  СОС. Така се и случи - и това е именно демократичният начин, по който проблемът може да намери решение. В същата връзка, тук отново недоумявам, когато по даден проблем се цитира единно становище на творчески съюз (в случая САБ и СБХ). Това може да бъде становището на ръководството на съюза (или само на председателя на управителния съвет), които не следва да си позволяват да бъдат изразители на едно общо мнение на съюзните членове, когато не са извършили съответна процедура по допитване (както е и в този случай).

Решението на СОС предизвиква у мен едно основно съмнение - дали заместването на сегашния паметник с едно бъдещо възстановяване, под някаква форма и на ново за него място, на Мемориала на загиналите войници от първи и шести софийски пехотни полкове ще може да бъде достатъчно убедително за включване в общата композиция – и като смисъл и като формално решение. Страхувам се, дали така не се залага една бъдеща нова тежка дискусионна тема. 

Вариант втори : паметникът да бъде преработен. Палеативен вариант, останал неподкрепен от СОС, чието решение можеше да бъде разработено единствено от автора, проф. Старчев, но вероятно твърде трудно би могло да бъде наложено убедително на обществото. За мен междувременното официално организиране на конкурси за преработване на съществуващия паметник бяха крайно неуместни от гледна точка на разбирането ми за авторско право.

Вариант трети : паметникът да бъде възстановен в първоначалния му вид. Очевидно най-малко възможен вариант, съвсем закономерно останал извън решението на СОС. И не толкова заради невъзможността да бъдат осигурени средствата за това (редно би било тези, които поддържаха подобен вариант да бяха осигурили и средствата, което не се съмнявам че можеха да направят, но това не се случи). А поради това, че поддържането на подобна теза съществуваше по-скоро заради желанието за демонстриране на опозиция на сегашното решение, а не толкова като проява на реално желание за действие.

Сега остава горчивото усещане за неясния бъдещ живот на останалите елементи от общото – основната сграда и околното пространство. За реанимирането им явно ще бъдат необходими огромни интелектуални усилия и не по-малки материални ресурси. Твърде трудна задача. Но такова е наследството на крупната соц-реализация, кураторите на която още преди официалното й откриване побързаха самодоволно и показно да организират там провеждането на, всъщност нищо особено незначещия, пореден конгрес на БКП, решавайки, може би, че с това са изпълнили най-важната си задача ...

Първата крупна соц-реализация е появилият се върху руйните от бомбардировките и останал незавършен от запад Главен градски център (1955). Следват няколко незавършени по-едри градоустройствени операции, докато се стигне до комплекса  „Резиденция Бояна” (1974). От по-различен характер остават величавите градоустройствени творения ж.к. „Младост-1” (1964) и ж.к. „Люлин” (1979).

** От първоначалния замисъл не беше осъществено единствено надстрояването на целия периметър на околните сгради с два етажа - за създаване на единна архитектурна рамка отговаряща на мащаба на основната сграда (и аз участвах в проект за надстрояване на кв. 356 - нереализиран).

*** Физическите размери, наличието на сериозна носеща конструкция, общото обемно решение, начинът на моделиране на непосредственото околно пространство ме карат да определя произведението като монументален синтез на изкуствата (в случая основно архитектура-скулптура), но условно ще продължа и по-долу да го наричам паметник.

**** Познаваме се с Валентин Старчев още от моите студентски години. Мисля, че за това са спомогнали неговите контакти с баща ми, докато нашите останаха епизодични и повърхностни, белязани от разликата във възрастта и от твърде различните ни позиции в обществото. Моето отношение към него и тогава и днес е изпълнено с респект, като към обществения образ на изявен творец съм прибавил впечатлението си за една блага, възпитана, скромна личност.

***** Идеологическият обрат по време на дългия посттоталитарен период у нас се характеризира с трудно набиращи подкрепа и мощ реформаторски сили и алтернативно трудно губещи подкрепа и мощ ретроградни сили.  

****** Споделям мнението, че преместване на друго място би обезмислило цялата творба, въпреки че би могло да я съхрани във физическата й цялост. Но това за настоящото произведение, поради размерите и характера му, е немислимо практически. Вероятно превръщането на скулптурните елементи в музейни експонати и излагането на оригиналната фотодокументация е оптималното, което може да бъде направено.

© арх. Илиян П. Николов

20.02.2015.