петък, 20 ноември 2015 г.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ПОДАДЕ ОСТАВКА

Главният архитект подаде оставка !
Да живее Главният архитект !

Без съмнение, очакването е новият главен архитект да бъде енергично отдаден на интересите на любимия си град авторитетен, отличен специалист, обладан от високоморален и независим дух, с визия за бъдещата си екипна дейност наложена чрез честен общински конкурс. 

Но за да видим истинска промяна, радостта от смяната на личността на главния архитект трябва да бъде незначителна в сравнение с готовността за премахване на системните грешки в градското устройствено планиране и изграждане.


И да се борим за това като професионалисти и членове на гражданското общество, а не безмислено да изискваме или обречено да очакваме, промяната да бъде извършена само от новия главен архитект.

Една системна грешка :
Гражданското общество не оползотворява дадената му законова възможност да  влияе върху устройствените решения и инвестиционните намерения по силата на общественото обсъждане. 

От една страна, у голяма част от хората доминира измамното съмнение в силата на гражданското общество, което ги оставя пасивни. 

От друга страна, също голяма част от хората се проявяват некомпетентно, поради липсата на общественодостъпна професионална критика, която да стимулира общественото мнение. Беглите опити за архитектурна критика днес се свеждат до неаргументирани декларации по формулата „това ми харесва – това не ми харесва“, но даже и като такива остават почти изцяло вътре в професионалната среда. Както и изданието на САБ списание „Архитектура“, което въпреки всички предпоставки не може да намери истинското си място и днес се занимава с дизайна на кориците си повече, отколкото със съдържанието между тях.

Във вакуума от активно и компетентно обществено мнение място заемат досадни лъжеспециалисти, превърнали се в постоянно присъствие на обществените обсъждания, които обикновено подменят същността на дискусиите с никому ненужна дървена философия. 

По този начин инструмента на общественото обсъждане не може да се прояви нито като надежден поддръжник, нито като надежден коректив на дейността на главния архитект.

Друга системна грешка :
Главният архитект на града се изживява и действа и като главен проектант на града.

Устройственото планиране (Общия и подробните устройствени планове) и инвестиционното изграждане на града, в цялата си сложност, са колективна, екипна дейност. 

Принципът на колективността в планирането следва да бъде въплътен в тотална по обхват общинска конкурсна дейност.

Тук мимоходом следва да бъде отбелязана претенцията към решително повишаване на качеството на конкурсните програми и на изискванията към състава и дейността на журитата. За съжаление ЗОП не отговаря на архитектурната спецификата и затова следва да бъде наложена идеята за нов Закон за архитектурата, чрез който адекватно да бъде уредено и конкурсното дело.  

Принципът на колективността трябва да бъде отнесен и към Общинския експертен съвет, който от невзрачен чиновнически състав, удобен за служебно ползване,  следва да прерасне във високоуважаван персонално известен на обществото екип от авторитетни и независими специалисти, който също да се проявява като надежден поддръжник или надежден коректив на дейността на главния архитект.

В тази връзка се нареждат обществените претенции и за организацията на дейността на самото Направление архитектура и градоустройство, което е служебно подчинено на главния архитект.

Заключение.
Само подкрепян от компетентно формирано и подходящо изразено обществено мнениеи подкрепян от авторитетен професионален общински съвет или респективно принуден да се съобразява с компетентен обществен натиск или несъгласието на общинския съвет, потопен в добре организирана тотална общинска конкурсна дейност, въплъщаваща колективната професионална мощ, главният архитект от посттоталитарния „устройствен бащица“ ще се превърне в креативен модерен устройствен мениджър на града. 

© арх. Илиян П. Николов

2015.11.20.