петък, 3 ноември 2023 г.

ПРЕРАБОТКА НА ЗАПАДНАТА ФАСАДА НА БИВШИЯ ПАРТИЕН ДОМ В СОФИЯ

Как да доближим западната фасада на бившия  Партиен дом към актуалната му функция на сграда на Народното събрание:

1.     Каменният фрагмент над главния корниз с характерна пропагандна форма и частично заличените комунистически символи (сърп, чук, петолъчка, знамена) да бъде окончателно премахнат. 

2.     На същото място – върху подходящо преработена част от атиката над главния корниз да бъде поставено обемно изображение на актуалния Държавен герб.


В същото време, общата градоустройствена композиция, отреждаща на обемите, оформящи западната част на бившия Партиен дом роля на градоустройствен акцент, не би било правилно да бъде омаловажавана.

Обобщеният анализ на пропорциите на западната фасада (разглеждана сама по себе си) показва, че нейната композиция е органично завършена и няма убедително основание за премахване на някой от обемите:


Но това не се отнася за шпила, който поддържаше липсващата вече петолъчка и който сега се използва за поставяне на националния флаг. С премахването на този шпил би се смекчил още един патетичен елемент от бившата социалистическа символика:


© арх. Илиян Николов, 2023 г.